Cestou usmíření

Průvodce řešením osobních konfliktů

Ken Sande

Cestou usmíření se zabývá problematikou konfliktů v mezilidských vztazích a přináší náměty k jejich možnému řešení. Autor se obrací k odvěké moudrosti, která je shrnuta v několika základních pravidlech řešení konfliktů zachycených v Bibli.

Autor: Ken Sande
Vydavatel: Didasko
Vazba: Měkká
Rozměry: A5
Počet stran: 364
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-87587-96-6

Dostupnost Skladem (6 ks)
Kód: BP202
380 Kč
Cestou usmíření

Konfliktním situacím se patrně nikdo z nás nevyhne; zárodky těchto konfliktů vycházejí z rozdílnosti našich názorů nebo záměrů. Křížení zájmů pak vytváří ohniska napětí, které nezřídka vyvrcholí osobním střetem. Konflikty však mohou být ve své podstatě pozitivní – odhalí pravdu o nás samotných i o druhých lidech. Skutečným problémem je naše reakce.

V této knize se mimo jiné seznámíme s tím:

  • jak konflikty vznikají a jak na ně reagujeme
  • jak zvládat své vlastní reakce, aby byly přiměřené konfliktní situaci
  • kdy a jak prosazovat svá práva
  • jak čestným a upřímným způsobem vyznat nesprávné jednání
  • jak jednat s lidmi, kteří se odmítají chovat rozumně
  • jaký je rozdíl mezi vyjednáváním, zprostředkováním, smírčím řízením, vedením soudního sporu a křesťanským smírčím řízením
  • jak dospět ke spravedlivé a rozumné dohodě

„Právní možnosti řešení konfliktů jsou velmi omezené. I když se soudu podaří zjistit, kdo je v právu, těžko nalézá takové řešení, které by na jedné nebo i na obou stranách sporu nezanechalo pachuť křivdy. V knize hledá autor komplexnější způsob řešení konfliktů. Analyzuje příčiny jejich vzniku a nabízí cestu k usmíření na základě biblických principů. Právě prvky jako sebepoznání, mediace, láska a odpuštění jsou klíčem k vyřešení zdánlivě neřešitelných sporů. Vzniku konfliktu mnohdy nedokážeme zabránit, můžeme jej však využít k tomu, abychom se posunuli dál. To je z mého pohledu hlavním přínosem knihy. Také posilování alternativních způsobů řešení sporů (kupříkladu mediace) by velmi přispělo ke zlepšení právního prostředí ve společnosti.“
– Mgr. Vít Eleder, advokát

KEN SANDE je advokát a prezident organizace Peacemaker Ministries. Pravidelně usmiřuje obchodní, rodinné, zaměstnanecké a církevní spory a jako konzultant slouží pastorům a advokátům, kteří usilují o vyřešení sporů mimo soudní síň.